DATASTROMEN

Het Datastromen programma is onderdeel van het Waterschapshuis en druk bezig de waterschapsgegevens geharmoniseerd beschikbaar te krijgen voor de buitenwereld.
In een wereld waar de digitalisering in een steeds hoger tempo om zich heen grijpt, zijn de waterschappen druk bezig met de uitdagingen die goede informatievoorziening met zich meebrengt. Ook waterschappers vertrouwen tijdens hun dagelijks werk steeds meer op een goede digitale informatievoorziening. Betrouwbare en actuele gegevens over de fysieke objecten die waterschappen gebruiken voor het uitvoeren van de primaire waterschapstaken zijn daarbij essentieel.

Landelijke initiatieven als de WION, de Omgevingswet en haar Digitale Stelsel en het beleid om overheidsgegevens als Open Data beschikbaar te stellen aan de gemeenschap zijn inmiddels bekend en gaan de komende jaren meer en meer hun beroep doen op de DAMO’s, de CDL en daarmee de gehele ‘Datastromen keten’.

Om hiervoor goed beslagen ten ijs te komen, moeten de waterschappen, het Informatiehuis Water, Het Waterschapshuis en haar leveranciers de schouders er de komende jaren onder zetten en met visie en daadkracht te werk gaan.

De CDL is dé state-of-the-art voorziening waarmee de waterschappen de wereld continu een actueel en kwalitatief hoogwaardig landsdekkend zicht geven op hun waterbeheertaken! De waterschappen delen op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze hun bedrijfsvoeringsinformatie met eenieder die die informatie nodig heeft.

De eerste versie van de CDL wordt de komende jaren doorontwikkeld. De waterschapsdata wordt daarmee beschikbaar en eenvoudig ontsluitbaar voor overheden en de private sector. Daarmee wordt het ook eenvoudiger voor waterschapsmedewerkers om data ter beschikking te stellen. Lees verder >>.

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Wij bevorderen de samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector.

Zie verder www.waterschapshuis.nl